Zákaznická linka
241 481 449

Revize kotelny


Společnost EkoTerm - Servis zajišťuje svým zákazníkům revize elektrických zařízení, plynových zařízení, kontroly spalinové cesty (komínu), měření emisí a kontroly účinnosti plynových kotlů. Revize zajišťují nejen zaměstnanci naší společnosti, ale také externí revizní pracovníci, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme.

Proč provádět revize?

Povinnost provádět jednotlivé revize je dána zákonnou povinností, která je závazná pro všechny provozovatele plynových zařízení. Revize rozlišujeme ve dvou hlavních skupinách a to jsou revize výchozí, které je ze zákona nutné provést před uvedením zařízení do provozu a dále periodické revize, které se následně pravidelně provádějí v určitých časových rozmezích. Periodika provádění revizí se liší u jednotlivých druhů revizí.

Naše společnost za Vás bude sledovat termíny jednotlivých revizí, včas Vás upozorňovat na nutnost jejich provedení a následně informovat o výsledcích a sjednání nápravy, při zjištění potíží se zařízením při revizi.

Povinnost zajišťovat výchozí revize a periodické provozní revize u plynových zařízení  je dána vyhláškou 85/1978 Sb.